Inspelning

Man använder sig normalt av två olika sätt vid musikinspelningar även om det kan finnas olika varianter och blandningar av dessa. Det ena är när man spelar in musiken direkt och mixar ner det till vanlig stereo (eller flera kanaler om man t.ex. vill ha sk. bioljud typ 5.1). Detta tillämpas i första hand på rent akustisk musik t.ex. klassiskt och många gånger använder man sig av bara två mikrofoner plus eventuella stödmikrofoner. Detta kan ge ett mycket naturligt ljud med en naturlig akustik men har nackdelen att man måste vara en komplett grupp eller orkester vid inspelningen samt att om något går fel så måste man ta om allt från början. Man kan heller inte göra så många efterjusteringar.
De allra flesta inspelningar är dock flerkanalsinspelning där man lägger varje stämma och instrument på separata ljudspår. Här kan man sedan editera varje spår för sig, göra omtagningar och även klippa och klistra i spåren tills man är nöjd. Därefter mixas alla kanalerna ner till stereo. Är man en duktig sångare och/eller musiker som bemästrar flera instrument kan man med denna metod spela in låtar helt själv. Man spelar då in ett spår i taget. Artister som Paul McCartney och Roy Wood har släppt hela sådana album.

Innan du börjar spela in med mikrofon bör du tänka på akustiken i ditt rum. Alltför kala väggar bör du undvika då de skapar förmycket efterklang och det är risk att det låter ”burk”. För att undvika detta kanske du är tvungen att dämpa rummet med någon form av dämpskivor. Om du använder dig av riktade mikrofoner (kardioider) så minskar problemet. Tänk även på att yttre ljud från datorn, kylskåp, biltrafik o.d. lätt stör inspelningen.
Det finns sedan inga absoluta svar på hur man spelar in respektive instrument på bästa sätt. Dock så följer här en del generella tips om inspelning med mikrofon. Man bör ha klart för sig att man hela tiden själv måste testa sig fram av flera olika skäl bl.a. akustiken där man spelar in och egna preferenser. Se till att du använder dig av mikrofonstativ.
Spela gärna in ljud som ska ligga långt bak i stereobilden med distansmikning då det ger djup och atmosfär i ljudbilden.Att sjunga i mikrofon

Du kan testa dig fram till hur nära munnen du bör gå för att det ska låta bra. Är man mycket nära får man en oönskad bashöjning (i första hand om du använder en kardioid) och är man för långt bort ökar risken för rundgång. Oftast blir 20-30 cm bäst. Öka avståndet om du tenderar att blåsa i mikrofonen. Bäst är att hålla mikrofonen i handtaget och inte uppe vid själva gallret då det försämrar ljudet.


Spela in elgitarr

Det finns flera olika metoder att tillgå för att spela in elgitarr. Ett är att spela in med mik-rofon. Om du har en bra gitarrförstärkare (m. högtalare) som du gillar ljudet av är detta nog den bästa lösningen. Allra bäst brukar rörförstärkare låta. Många använder t.ex. Shure SM57 till detta ändamål med bra resultat. Mikrofonplaceringen får du testa dig fram tills du är nöjd med ljudet. Bästa resultatet brukar man nå om man riktar mikrofonen mot en punkt en liten bit från högtalarelementets mitt.
En annan lösning är att plugga in gitarren direkt till ljudkortet. Sedan kan du med hjälp av t.ex. olika gitarrförstärkarplugin fixa till ett ljud som du är nöjd med efter inspelningen. Denna lösning brukar fungera bra till elbas då det ger ett renare och distinktare ljud. En tredje variant är att koppla in gitarren till ljudkortet via en effektpedal eller en sk. preamp (förförstärkare) för gitarr som simulerar olika gitarrförstärkare. Det finns även simule- ringsprogram som t.ex. Guitar Rig som ska få det att låta som en gitarrförstärkare.
Det bästa är om man har möjlighet att testa det man själv tycker låter och fungerar bäst.

Spela in akustisk gitarr

För att få till ett bra gitarrljud behöver du en bra mikrofon. En dynamisk kardioidmikrofon av bra klass duger oftast bra men ska du få till det ordentligt bör du nog satsa på en kondensatormikrofon. Bäst resultat med en mikrofon får man oftast om riktar mikrofonen mot resonanshålet. Ett avstånd mellan mikrofon och gitarr på ett par decimeter samt en vinkel på ca 45 grader mot gitarrlocket brukar bli bra. Allra bäst resultat kan man få om man använder sig av två mikrofoner och då har man större möjlighet att experimentera sig fram till den optimalaste lösningen. Här kan det vara värt att testa X/Y-stereo.


Spela in trummor

Att spela in trummor och få det att låta naturligt är inte det lättaste. Det är faktiskt få inspelningar på skiva som låter bra. Oftast låter det mera som om man slår på en kudde i stället för att spännt trumskinn. Attackljudet (anslagstransienten) finns inte med som det ska. Sedan 70-talet har det varit något av en standard att använda sig av en mikrofon per trumma och spela in dem på varsin kanal. Metoden kräver därför tillgång till många mikrofoner och det är därför inte alltid möjligt för nybörjare att tillämpa denna metod. Det är inte heller nödvändigt då man kan få hyggliga resultat med endast få mikrofoner. Du kan t.ex. testa med att använda en mikrofon till cymbaler och hihats, två till virveltrum- morna och eventuellt en till baskaggen. För att kunna använda flera mikrofoner så kan man antingen använda sig av en mixer eller ett ljudkort med många ingångar. Fördelen med det sistnämnda alternativet är att du kan spela in varje mikrofon på ett separat ljudspår vilket ger dig goda redigeringsmöjligheter efter att du spelat in. Använder du en mixer måste du ställa in alla nivåer för respektive mikrofon rätt från början innan du spelar in. Blir det ändå inte bra måste du göra om hela processen.
Vill man ha bästa möjliga resultat så finns det speciella mikrofoner för trummor men annars kan man använda vanliga dynamiska, till.ex. Shure SM57 eller SM58.


 

Spela in piano

Hur man spelar in ett piano beror mycket på om man vill ha närmikning eller distans- mikning. Det sistnämnda är bara lämpligt i större lokaler med bra akustik. Spelar man in hemma ligger nog närmikning närmast. Det är oftast bäst att ha locket öppet vid inspel- ningen. För att få en bra inspelning bör man ha tillgång till åtminstone två mikrofoner som man tilldelar varsin kanal. Man kan i första hand testa AB men även X/Y kan fungera. I vilket fall som helst är det viktigt att fånga hela pianots register med samma nivå. När man närmikar får man ett distinkt  ljud med lite efterklang då rummets inverkan blir liten. Man får helt enkelt testa sig fram för att få det bra.

 

Vill man spela in med distansmikning kan man testa med två omnimikrofoner på ett par tre meter från pianot. Även här får du testa dig fram.  Prova olika mikrofonavstånd och höjd.


Spela in trumpet

Trumpetens högsta frekvenser har en ganska smal spridning och sätter man mikrofonen något förskjuten från mitten så blir ljudet inte så vasst utan ges en mjukare karaktär. Till inspelning av trumpet lämpar sig band eller kondensatormikrofoner allra bäst men man kan naturligtvis även använda sig av en dynamisk.

Spela in saxofon, klarinett, oboe och fagott

Om du  inte vill använda sig av flera mikrofoner så bör du distansmika. Anledningen är att de alstrar ljud från både hålen och klockstycket. Man får testa sig fram till optimalaste avståndet där du får med alla toner.

Spela in fiol

Man kan uppnå en god inspelning genom att placera mikrofonen ovanför fiolen. Avståndet mellan mikrofon och instrument får man testa sig fram för att få till bästa klang. Använd helst en kondensatormikrofon om du har möjlighet till då det oftast ger bäst resultat.


Spela in med MIDI-klaviatur

 MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface och är en standard för att koppla samman datorer och musikinstrument. Den är en typ av programspråk som man skulle kunna kalla elektroniska noter. Om du t.ex. kopplar in en MIDI-klaviatur till din dator så skapas själva musiksignalen i ljudkortets MIDI-synthesizer när du spelar på klaviaturet. MIDI-filer tar väldigt liten plats på din dator då de endast lagrar de ”elektro- niska noterna”.

Med hjälp av MIDI kan man faktiskt fixa till den mesta musiken då du har tillgång till en mängd syntiserade instrument.

Med Audacity kan du spela in MIDI endast som färdiga musiksignaler via ljudkortets MIDI-synthesizer (strömmande). I professionella inspelningsprogram kan du i regel spela in MIDI-spåret (sequencer) och sedan koppla det till valfritt virtuellt instrument. Finns det inte inkluderat så brukar det finnas som insticksprogram.

Överför familjens minnen till DVD. Just nu får du även 100kr bensincheck hos Familjefilm.se

Hem

Denna sajt använder sig av cookies